Datum: 30.04.2015

Vložil: Lukáš Sejkora

Titulek: Re: projekt ano nebo ne?

Pane Tomáši Forale, vaše pocity vám nikdo nebere, ale bohužel jste se jimi nechal ovlivnit i při zpracování vašeho znaleckého posudku, který si u vás účelově objednal Odbor územního rozvoje a výsadby městské části Brno-Líšeň. Naštěstí se touto politickou objednávkou nenechali zmást zastupitelé při zasedání zastupitelstva minulý týden a jeho kvalitu i obsah sami zpochybnili. Přesto vám však děkuji za následující tvrzení z vašeho znaleckého posudku: "Vysazené ovocné stromy a keře by jako "jedlý park" mohly být vzorem a příkladem pro jejich následování v ostatních výsadbách. Stromy by do budoucna mohly být svojí velikostí a objemem korun i listové plochy významnou součástí obytné zástavby a mít velkou hodnotu urbanistickou, ekologickou, estetickou, společenskou, užitkovou a snad i výchovnou." Jinak se s většinou vašich tvrzení samozřejmě neztotožňuji, stejně jako z vaším závěrečným hodnocením: "Z posudku vyplývá, že provedená výsadba nemá koncepci a je nedobrou vizitkou všech zúčastněných." Dále se těším a doufám, že svoji pošramocenou odbornou reputaci budete chtít napravit v duchu vlastního doporučení a sám se jako PROFESIONÁL ujmete realizace: "Doporučuji provést zakreslení vysazených dřevin, vytvoření osazovacího plánku, zkulturnění plochy terénními jednoduchými úpravami, vymezení pěšinek a nezpevněných chodníčků a zasetí léčivých podrostových bylin."
(znalecký posudek 21.4.2015 vypracoval Ing. Tomáš Foral, znalec v oboru ochrana přírody se specializací dendrologie, obor zemědělství, odvětví ovocnářství a zahradnictví)

Přidat nový příspěvek