Když to nejde napoprvé

07.03.2014 18:23

Pozemek vedle našeho bytového domu mě již několik let dráždí svým potenciálem přeměnit se na něco smysluplnějšího, než je halda odpadků a neprostupné křoví. S městskou částí Brno-Líšeň jsem začal ohledně jeho využití komunikovat na podzim 2013 a oklikou přes odbor životního prostředí magistrátu města Brna a obdobným záměrem v líšeňské rokli jsem se k němu zase v únoru 2014 úspěšně vrátil. Při dnešním setkání se starostou a místostarostou Líšně bylo dohodnuto, že vyčištění a srovnání pozemku proběhne během března a následně můžeme začít sázet. Pamětníci se také zmiňují o pramenu vody, který by měl být v horní části pozemku a který bychom chtěli obnovit při terénních úpravách (to by ideálně vyřešilo zálivku při sázení i případný nedostatek srážek během vegetačního období). Nákup ovocných dřevin se snad podaří zajistit granty (Nadace Veronica, Nadace Partnerství apod.) a samotná péče o jedlý park bude probíhat komunitní a dobrovolnickou péčí (a tím zlepšovat mezilidské vztahy a sousedské vazby).