Srnčí pomsta

18.08.2013 18:28

V sadu jsem byl během léta jenom dvakrát a bylo to bohužel příliš málo - srnky se totiž neopochopitelně pustily do boje s pletivem tak vehementně, že se jim některé stromky podařilo totálně zničit. Ale to poněkud předbíhám, protože během červnové návštěvy (17.6.2013) to nebylo tak strašné a srnky pouze občas okousaly nějakou tu vyčnívající větvičku. Tak jsem si vzal pouze plastovou síť, abych zabránil okusování vrcholků stromků. A přitom jsem si všimnul, že v trávě něco leží - byla to mrtvolka kolouška v již částečném stádiu rozkladu. V tu chvíli mi ho bylo ještě líto...

Plastovou síťkou jsem ochránil proti okusu vršky mladých stomků (tady švestka).

Plastová síťka na blumě a muchovníku.

Včera (17.8.2013) jsem už ale srnky nelitoval, ale přímo proklínal - v době, kdy je všechno zelené a hladem rozhodně netrpí, se pokoušejí dostat přes pletivo skoro ke každému vysazenému stromku. Bohužel se jim to u pěti z nich podařilo dokonale:

Nahoře okousaná a zlomená moruše, dole švestkomeruňka.

Tady to odnesla třešeň, ze které nezbylo totálně nic.

Tak jsem se pokusil zachránit aspoň ty stromky, které by to ještě mohly přežít - opravil jsem pletivo a kolem každého stromku jsem nahromadil větve, abych co nejvíce znemožnil přístup srnkám.

Tady jsem to možná trochu přehnal - stromek skoro není vidět ;-)

Radost mi udělal aspoň měsíček lékařský, který jako jediný ze všech bylinek přežil i ta velká sucha.