Stezka BEZ BOT

09.08.2014 20:29

V červenci vznikla v Jedlém Parku v Líšni první stezka Bez Bot na území města Brna. Obsahuje jedenáct zastavení z písku, různého druhu šterku a valounů, pilin, kůry, šišek, listí a oblázků. 7.8.2014 byla stezka slavnostně otevřena a zůstane veřejnosti volně přístupná. Děkujeme všem návštěvníkům, kteří si stezku prošli a zůčastnili se i následné prohlídky stromů a rostlin, které již v Jedlém Parku rostou. Během léta také pokračuje navážení hlíny a vyrovnávání terénu v jeho středové části a také se podařilo vyhloubit jezírko, které nyní slouží hlavně k zalévání vysazených ovocných stromků - ale doufáme, že jej již v příštím roce osídlí nejrůznější zástupci obojživelníků a dalších živočichů. Stezku i Jedlý Park podpořila svými granty s názvem "Společně pro Brno" Nadace Veronica.