Studánky pod kolonií

17.06.2015 11:27

Na jaře byly v lokalitě pod zahrádkářskou kolonií (mezi ulicemi U Barevny a Na Vyhlídce) vybagrovnány dvě jezírka a pozemek byl vyčištěn od dlouhodobé hospodářské činnosti (zbourání dřeveného plotu a odvoz starého železničního vagónu). Svahy byly zpevněny vybagrovanou hlínou a malými terasami z dřevěných kůlů a dále byly vysazeny ovocné stromy (třešně, jabloně, švestky), keře (rybízy, muchovníky, aronie, zimolezy, ostružiny, maliny), vodní rostliny (šmel, kosatec, vachta, puškvorec, rozrazil) a vyseta byla vojtěška, jetel a svazenka. Permakulturní a k přírodě šetrná péče zajistí rozmanitost rostlinných i živočišných druhů na tomto území, kde se již nyní vyskytují užovky, slepýši, ještěrky, žáby, vážky a další. Projekt finančně podpořila  Nadace Veronica ze svého grantu s názvem "Zachraňme studánky".