ZACHRÁNÍME Jedlý Park

05.06.2020 14:58

Podpořte námitku proti novému územnímu plánu!

 

Jedlý Park Sedláčkova je místo, kde se scházejí sousedé z širokého okolí. Původně neudržovanou plochu zeleně lidé z okolí během několika let proměnili v přírodní park s ovocnými stromy, komunitním ohništěm, stezkou bosou nohou a spoustou hezkých zákoutí. Je to místo klidu uprostřed sídliště, oblíbený cíl procházek a večerů, trávených s přáteli.

 

 

V Brně se právě chystá návrh nového územního plánu. Měl by být platný od roku 2023 a ovlivní podobu města na deset nebo patnáct let. Určuje, co a jak se bude stavět a jak je možné jednotlivé plochy využívat. Část Jedlého Parku podle návrhu spadá do lokality, na mapě označené Li-9. Je to plocha, určená ke komerčnímu využití.

 
 

 

Na obrázku je vidět, že lokalita Li-9 zasahuje nejenom parkoviště, které je potřebné pro obyvatele přilehlých domů, ale i velkou část Jedlého Parku. Označili jsme ji červeným šrafováním. S tímto návrhem nesouhlasíme. Zelené plochy jsou ve městě čím dál vzácnější a Jedlý Park je unikátní místo

 

Naštěstí je možné návrh územního plánu připomínkovat a přesvědčit jeho autory k provedení změn. Termín pro podání připomínek a námitek je 30. června. Připomínku může podat každý občan a sejdou se jich tisíce. Nemají ale velkou váhu a jsou v podstatě nezávazné. O námitkách už musí pořizovatel územního plánu rozhodnout a proti jeho rozhodnutí se podavatel může bránit. Námitku může podat vlastník pozemků, investor a taky zástupce veřejnosti. To může být kdokoliv, kdo shromáždí aspoň dvě stě podpisů sousedů a sousedek, kteří s jeho připomínkou souhlasí. Připomínka se stane námitkou - a přesně to chceme udělat.

Navrhujeme tuto změnu:

Místo vyčlenění části Jedlého Parku (červeně šrafované) k ploše komerční vybavenosti jako na obrázku nahoře, ji chceme naopak přičlenit k přilehlé ploše zeleně. Vznikla by tak zeleně ohraničená plocha, na které by mohl zůstat Jedlý Park oficiálně vedený jako stabilizovaná plocha zeleně a nic jiného než park by tam nemohlo být. Parkoviště touto změnou není nijak dotčené a zůstává parkovištěm. 

 

Aby měla námitka svoji váhu, potřebujeme Vaši pomoc. Musíme pro návrh této změny získat aspoň dvě stě podpisů. Připravili jsme oficiální návrh na správném formuláři včetně zásad GDPR. Zástupcem veřejnosti navrhujeme Dalibora Levíčka, zastupitele za Sousedy z Líšně. Bydlí poblíž - na ulici Strnadova a k Jedlému Parku má dlouhodobý vztah. Během června plánujeme několik setkání v Jedlém Parku a poblíž, podpisy budeme sbírat na veřejných akcích a  rádi Vás a Vaše sousedy navštívíme u Vás doma.

Jestli s naší námitkou souhlasíte, chcete Jedlý Park zachránit a pomoct tomu svým podpisem, tak předem moc díky. Ozvěte se nám prosím na mail  info@sousedezlisne.cz  nebo rovnou Daliborovi na telefon 602 117 094. Tam rádi zodpovíme i všechny dotazy nebo domluvíme schůzku.

Jedlý Park děkuje a my taky!